Diru vian opinion

POR PREZENTI VIAN OPINION SKRIBU AL: diruvianopinion@gooddayworld.com 

 

 

 

Karaj fidelaj legantoj de GDWbtm.

Ekde hodiaŭ vi finfine povos aŭdigi al ni vian voĉon.

La sekcio “diru vian opinion” estis kreata por vi: per ĝi, jam ekde hodiaŭ, vi povos sendi al ni viajn ideojn, pensojn, historiojn, sciigojn, sociajn aŭ artajn projektojn, videojn, proponojn ktp; tion kion vi sendos, ni publikigos por vi!

La sola kondiĉo estas ke ĉio agordu kun la spirito de GDWbtm.

 

-neŭtrala spirito respektanta ĉiujn. GDWbtm deziras flankenmeti politikajn, religiajn, sociajn, raciajn, kulturajn opiniojn sed preferas sin rekoni en ĉio kiu agordas kun la volo kunporti ion bonan por aliuloj.

GDWbtm estas spaco en kiu malsimilecoj ŝajnas floroj en mirinda ĝardeno: havantaj diversajn kolorojn kaj perfumojn, unikajn, neripeteblajn kaj harmoniajn inter si.

 

-konstrua kaj pozitiva spirito. GDWbtm deziras antaŭenigi ĉion kiu socie utilas kaj edifas;  ĉio kiu inspiru ŝanĝan agadon al belaĵoj. Ni akceptos ĉiun utilan kaj interesan kontribuaĵon, evitonte malmoralon, polemikojn kaj tion kiu povas damaĝi iun ajn realon aù personon.

GDWn – BTMs malsimilas ĉar ĝi estas spaco nur dediĉita al pozitivo, universe rekonita; GDWbtm tute ne volas juĝi, sed montri diversan mondan kaj homaran realon.

 

-nia moto? ... Homa estaĵo estas nobla estaĵo.

Ĉiu, do, havas envolveblajn kvalitojn kaj talentojn, utiligeblajN por kontribui al ĉies bono en la mondo malpli babilantE sed pli konkrete agantE por pozitiva ŝanĝado. Ni ne pretendas tute ŝanĝi la mondon, sed certe ni aspiras kune kontribui al koraj ŝanĝoj. 

Nia poŝtejo naskiĝis celante partopreni EN koraj transformoj; hodiaŭ ĝi povas realigi ĝin ankaŭ danke al via partopreno.

GDWbtm  estas vojo al nova mondo; vojo kiun ni kune trairos.

 

POR PREZENTI VIAN OPINION AL GDWbtm, ALKLAKU: diruvianopinion@gooddayworld.com 

 

AŬ SKRIBU AL: diruvianopinion@gooddayworld.com