Kiuj ni estas

Fond-principoj

 

Good Day World - Bonan Tagon Mondo naskiĝis por krei novan manieron por disvastigi informadon en la mondo.

Ĝi celas esti “monda spegulo”, fidinda kaj klara, por la pozitivaĵoj kion miloj da personoj kreas ĉiutage kaj pri kiu neniu parolas. GDWbtm estas malfermita loko pri realo kaj estas libera de iu ajn profito, estas spaco por komuniki malkovrojn, eltrovojn, ideojn, iniciatojn kaj agadojn kiujn adoltoj kaj infanoj faras kie ajn kaj sub iu ajn viva kondiĉo por kontribui al la plibonigo de la socio, por respondi al la bezonoj de la popoloj kaj realigi la homajn eblecojn.

Niaj partneroj estas Universitatoj, Esploraj Centroj, Senprofitaj Societoj, Entreprenoj por Socia Respondeco, Neregistaraj Organizaĵoj.

 

GDWbtm dum la tempo celas iĝi “porhomara okulo” kaj ĝiaj fondaj principoj estas honesteco kaj klareco. Ĝi celas esti tute aŭtentika servo por persona bonstato, kiu permesu al ĉiuj libere atingi la nefordoneblan rajton pri la kono.

Kial?

La tutan konon de la realo multe helpas la kono pri la nuno, pri ĉiutagaj okazintaĵoj, pri reala vivo kiu ĉiutage progresiĝas per miloj da formoj kaj diversaj koloroj. La nura atento pri murdoj, pri bataloj kaj pri malhonesta politiko, pri la falanta ekonomio kaj pri ĉiuj malkonstruantaj agadoj – ne povas sola klarigi la vivon de milionoj kaj milionoj da personoj. Tia atento eĉ, kune kun la tuta informado, iĝis nura ilo por akiri atenton kaj por partiaj profitoj.

 

Kiu malfermasla GDWbtm paĝon ne eltrovos nigran aù rozan kronikon, partian politikon, denuncojn al specifaj gravuloj aù kritikoj pri iu ajn situacio; por tio jam disponeblas sufiĉa rezervita loko ĉe ĵurnaloj, periodaĵoj, revuoj. GDWbtm celas esti alio: loko kiu oferu al homoj realan aspekton kiun privataj profituloj vole forgesas: tio estas la informoj pri civila progreso, la pozitivo kiun tra la mondo miloj kaj milionoj da personoj faras kaj pri kio neniu parolas.

Good Day World news, ege for de ignori malkonstruajn sociajn disvolviĝojn, celas eltrovi la kaŭzojn kaj proponi valorajn solvojn: solvojn kiujn personoj en iu ajn parto de la mondo penas eltrovi; multaj el ili jam ricevis respondon kaj aliaj estas zorge serĉantaj. Se veras ke ĉiu problemo kunportas sian solvon, tiu ĉi interesas nin. Se komunaj problemoj nur kune estas solveblaj, ni deziras kunigi ideojn, malkovrojn, iniciatojn, solvojn, por ke ili povus interkonstrui unu kun la alia.

 

 

Ĉiu homo rajtas scii ke homaraj problemoj estas solveblaj kaj ke ĉiutage en la mondo estas personoj kiuj laboras por respondi al ĉiuj.  

Realo difine estas malsimpla kaj la sciigoj estas senfinaj ĉar ĉiu okazintaĵo povas estigi informon; pro tio ni ne povas esperi ke ni per tiu ĉi poŝtejo povas atingi la ĉion bonan kiu okazas, sed ni povas fari almenaŭ ion: doni voĉon al homoj. Ni povas helpi respekton de la rajto de ĉiuj homoj: kontribui per iliaj ideoj al konstruado de la justeco.

“Justeco” laù ni signifas viva maniero kiu ekas kiam ĉiu povas per siaj okuloj vidi vivan realon, sendepende serĉi ĝian signifon kaj kontribui al ĝia plibonigo.

 

Good Day World - Bonan Tagon Mondo volas helpi ĉiujn por atingi tiun ĉi eblecon.

 

Kiel retaj informiloj ni volas paroli pri okazintaĵoj sed ne nur. Kiel Facebook ni volas esti socia reto sed ne nur. Kiel Vikipedio ni volas esti kona hejmo sed ne nur. Kiel Youtube ni volas esti vidigilo sed ne nur.

 

Ni volas kunigi ĉiujn karakterizojn en unu sola portalo, en kiu oni ĉeestigu la voĉon de ĉiuj.