Arto, muziko kaj danco: recepto por eduki la mondon.

La inspiro elvenas el la iniciato “Progetto mondo” (monda plano):

Mlal http//progettomondomlal.org/home.php, okazinta en Brazilio kaj finita en novembro, kiu havis kiel protagonistoj junuloj en periferio “Baianoj” de Olinda-o kaj “Pernambukanoj” el Recife-o dum interŝanĝa evento en kiu ili povis paroli pri kultura identeco, socia agado kaj politiko per perkuta muziko kaj danco. Ĝi estis signifoplena momento kiu al ili permesis malkovri la samajn elafrikajn radikojn kaj partopreni en la espero por iĝi iniciatontoj de ŝanĝigo.

La realaĵoj de brazilaj periferioj kun iliaj problemoj de perforto kaj sociaj malkonfortoj kaŝas netakseblajn trezorojn: junaj elaĉetemaj artistoj, dezirantaj malkaŝi sin nur por plibonigi sian mondon kaj helpi junulojn kaj infanojn, fidindaj pri aliulo kiel persono kaj igi sin kiel edukantojn kaj stimulantojn de evoluo en ilia medio.

La evento “Progetto mondo” permesis kontakton inter la du perifer-grupoj tiel ke ili eltrovis komunan senton per arta lingvo for de ĉiu malsimileco.

“Dum interŝanĝo Reggae-a sambo de Bahiao kaj la Marakatuo el Pernambuko miksiĝis kun Frevo kaj Afra Danco kaj la samo okazis inter religioj katolika, protestanta kaj animisma.

Kial, do, ne antaŭeniri, kial ne utiligi la saman agadon por junuloj de aliaj periferioj, ne nur en Brazilio, sed en ĉiuj landoj en la sudo de la mondo kaj ankaù en Eùropo?

La agado de tiuj ĉi junuloj estas grava alvoko al kiu la okcidenta mondo devus atentiĝi. Ĝi estas konkorda respondo al monda krizo!

Nur du vortoj en ilia menso: edukado kaj aparteno; nur du vortoj en ilia koro: unueco kaj paco.
MALANTAUEN