Beba Kupono

Post la naskiĝo de nova bebo, hodiaù por italaj familioj haveblas Fondo Nuovi Nati (por ĵusnaskiĝintoj fonduso) kaj Bonus Bebè (beba kupono) apoge de gepatraj elspezoj. 

La ‘’Fondo Nuovi Nati‘’ estIs pluvalidigita de la itala registaro kaj de ABI (asocio de italaj bankistoj) ĝis la jaro 2013a kaj konsistas el favorata kredito ĝis 5000 €. La monsumo estas redonebla dum 5 jaroj. Laù la konsento inter la registaro kaj ABI, la ‘’TAEG’’ de tiuj ĉi kreditoj ne povas plialtiĝi ol tute reala averaĝa interezo (TEGM) valida ĉe la kreditdona momento. La peto por la financado de ‘’persona kredito’’ por la bebo prezentendas ĝis la 30a de junio de la sekvonta jaro post la naskiĝo aù la adopto de infano, plenigante formularon en kiu oni atestas la posedon de la necesaj kondiĉoj. La ricevitan krediton la gepatroj povas redoni dum 5 jaroj unufoje aù per pagoparto, difinita ĉe la subskibo de la kontrakto.

Male la Beba Kuponokonsistas el monsumo donita de la Regionojal la gepatroj havintaj bebon inter la 1a kaj la 31a de decembro 2011a: ĝi estis lanĉita por helpi malavantaĝajn familiojn. La petoj prezentendas ĝis la 31a de januaro de la jaro 2012a. Tiuj kiuj ne posedas la neprajn kondiĉojn por ricevi tian helpon, povas serĉadi la plej taùgan pruntoprenon ankaù per helpo de la servo ‘’ confronto prestiti on line’’ (komparo de monpruntoj ĉe la reto).
MALANTAUEN