LA NACIISMO KONTRAŬ ESPERANTO

LA NAZIISMO KONTRAŬ ESPERANTO


jen kelkaj naziismaj difinoj:


“Esperanto, monda danĝero”.

“Aktivaj esperantistoj estis kvazaŭ nature malamikoj de la ŝtato” (Heydrich el SS) (p.123)

“Li (Zamenhof ndr) strebis realigi la judan mondregnon … [  ] pere de samaj eduko, idealoj, konvinkoj kaj celadoj iom post iom estis kondukonta al generala kaĉo de popoloj” (p.124)

 

Esperantistaraj reagoj:


 “Esperanto helpis ankaŭ por ebligi al politikaj persekutatoj la fuĝon al eksteralando”. (p.122)

 “El berlina grupo GLEA evoluis antifaŝisma grupo, kiu sukcesis transvivi ĝis1944”(p.122)

Estas longa la listo de esperantistoj kiuj suferis en malliberejo, koncentrejoj (inter tiuj la filoj de Zamenhof), pro arestoj, policaj traserĉoj  kaj torturoj de naziistoj.

“Fine de junio 1944 Gustav Weber, la iama ĉefdelegito de Internacia Esperanti-Ligo, estis arestita kaj sendita al Koncentrejo Mauthausen, kie eĉ SS-oficiroj ne volis kredi ke li estis arestita nur pro esperanto.” (p.131)

“Ankaŭ en Danlando judaj familioj, al kiuj minacis deportado, povis esti ĝustartempe avertataj pro segreta telefona interligilo, kiun germana soldato-esperantisto konstruis de la ĉefa Germana Stabejo al la hejmo de sia amiko, dana esperantisto, kai kiu ebligis aŭskulti interparolojn en la Stabejo”. (p.133)

(El Ulrich Lins  “La danĝera lingvo”  Bleicher Eldonejo)

rubriche-GEVIROJ-KIES
MALANTAUEN