Mantua (ITALIO) - startas la Etiko Expo; inaűgura vespero.

Hieraŭ, Junio ​​19, Mantua, komencis la longe atendita evento Etics Expo kun la unua prezenta parolado okazita en sala della capriate en Leon Battista Alberti-a placo. Parolantoj de la vespero, la inĝeniero Giuseppe Robiati kaj profesoro Edoardo Patriarca.


 
   La celo de la vespero estis enkonduki la signifon de Etiko eksplicitigis la profundajn motivojn el tiu evento organizita en Mantua unuafoje; etiko, de la greka ethos, praktika sistemo de ĉiutaga vivkonduto, kiu manifestiĝas en la 'Individua kaj kolektiva etiko, ldonaj esprimoj de profunda persona konscio pri la baza temo de Justeco aŭ, kiel klarigita de la inĝeniero Robiati, "la fakultato de la individua animo por elekti inter vero kaj malvero."

 

    Paroli pri etiko en la senco krei kontraű-kulturo favore de aliuloj; laű la vortoj de la profesoro Patriarko "aliuloj ne kiel akcidento, sed kiel homoj kun kiuj mi konstruas personan kaj kundividita historio" novan rakonton, kiu komenciĝas el individuoj konsciaj pri neceso strebi, akceptendi la respondecon de civitanoj, sen delegante al institucioj aŭ al kiu ajn, ĉar plibonigi la mondon signifas labori el la fundo supren, en la interagoj de la personoj en la malgrandaj ĉiutagaj medioj kaj prizorgi la junajn generaciojn por produkti novan rason de sanktaj homoj el kiuj ekestos eĉ plej sanktaj institucioj kaj registaroj.

 

   La persono en la centro de ĉio, la homo, kiel, Ing. Robiati difinas citante la vortojn de Bahá'u'lláh, la fondinto de la Bahaa Kredo (1844): "... mino riĉa pri gemoj de netaksebla valoro. Nur edukado povas malkaŝi ilian trezorojn, kaj ebligi homaron profiti el ĝi." Do ĉi tie ni estas alvokataj fosi en la profundecon de la individuo, en sia mema identeco, kiu eĉ en la plureco kaj diverseco de la monda socio konsistas el tri senprezaj gemoj komunaj al ĉiuj aliaj: la bezono ami kaj esti amata, meti sin je la servo de aliuloj kaj unuece vivi kune.

   Tiuj tri gemoj estas do la deirpunkto pri kiu labori, la paradigmo al kiu sin referi por starigis novan socion kaj enkonduki novan mondan ordon, mondo tute etika; sed nur eduko, ne tiu lerneja, sed prefere tiu de komunaj valoroj, povas permesi ĉi tiun ŝanĝon.


 
   La Ethics Expo daŭrigas ĝis dimanĉo vespere, la junion 22an kun aliaj eventoj kaj parolantoj; la tuta programo videblas en la retejo http://www.ethicsexpo.com/

 

skribita de Christian Bisi

by GDW - Bonan tagon mondo
MALANTAUEN