IRANO - Simbola akto sen antecedentoj

Kun simbola ago kiu ne havas precedencon, Ajatolo Abdol Hamid Masoumi-Tehrani, eminenta islama irana prelato, anoncis ke ĝi donacis al la bahaanoj de la mondo arte ornamitan kaligrafian reproduktaĵon de paragrafo el verko de Bahá'U'lláh, la Profeto, kiu fondis la Bahá’í Kredon.

 

Tiu ago sekvas nombron de lastatempaj deklaroj faritaj de elstaraj religiaj gvidantoj en la islama mondo, kiuj proponis alternativajn interpretojn de la instruoj de Islamo, laŭ kiuj la tolero de ĉiuj religioj estus reale apogita de la Sankta Korano.

 

Tiu estas sinsekvo akceptita kun ĝojo kaj alportanta de espero, kiu en si havas multajn implikaciojn por la kunvivado de la popoloj de la mondo," diris s-ino Bani Dugal, la ĉefa reprezentanto de la Bahaa Internacia Komunumo por la Unuiĝintaj Nacioj.

 

Ajatolo Tehrani diras en sia retejo, ke li pretigis kaligrafian reprodukton de la versegon kiel "simbola ago, kiu utilas por reliefigi la gravecon pri estimi homajn estaĵojn, pacan kunekzistadon, kunlaboradon kaj reciprokan subtenon kaj eviti malamon, malamikecon kaj blindan religian antaŭjuĝon

Ajatolo Tehrani oferas sian bonegan donacon al la bahaanoj de la mondo, precipe  al tiuj en Irano, kiuj - li diras - "suferis multmaniere pro blinda religia antaŭjuĝo." Li ankaŭ asertas, ke lia ago estas "esprimo de simpatio kaj zorgado el mi kaj nome de miaj larĝmensaj samcivitanoj."

 

Sinjorino Dugal respondis: "La Bahá’í Internacia Komunumo estas profunde kortuŝita de tiu nobla ago kaj de la sentoj de religia toleremo kaj respekto por homa digno, kiuj kaŭzis ĝin."

 

"Ĉi tiu kuraĝa ago el islama prelato en nuntempa Irano estas senantecedenca" diris s-ino Dugal. "Ĝi estas rimarkinda ago rilate de la longdaŭra, kompleta persekutado de la bahaa komunumo en la lando fare de la islama registaro.

 

La kompleksa artverko devis eble postuli plurajn monatojn de skrupula manlaboro. Ĝi reproduktas en la centro simbolon konatan inter la bahaanoj kiel la “Plej Granda Nomo", kiu estas kaligrafia reprezento de la koncepto pri la rilato inter Dio, Liaj profetoj kaj la mondo de la kreo. La donaco mezuras proksimume 60cm x 70cm kaj estas desegnita laŭ la klasika stilo. Inter la artverkoj de Ajatolo Tehrani ekzistas miniaturoj de la Korano, la Torao, la Psalmoj, la Nova Testamento kaj la Libro de Ezra. Lia miniaturo de la psalmoj nun konservitas en la Biblioteko de la Kongreso de Usono.

La frazo kiun Ajatolo Tehrani elektis por citi en lia donaco estas prenita el la Kitáb-i-Aqdas, la "Plej Sankta Libro de Bahá'u'lláh". Ĝi diras: "Interrilatu kun ĉiuj religioj amike kaj konkorde, tiel ke ili povas suĉi el vi la dolĉan bonodoron de Dio. Atentu, ke la flamo de la malsaĝa nescio ne superregu vin inter la homoj. Ĉio venas el Dio kaj revenas al Li. Li estas la fonto de ĉio kaj en li ĉio finas."

 

Antaŭe, Ajatolo Tehrani publike esprimis kun granda kuraĝo sian maltrankvilon por la daŭra, severa persekutado de religiaj malplimultoj, inkluzive de bahaanoj en Irano. Post la islama revolucio en la 1979a, centoj da bahaanoj estis mortigitaj kaj miloj enprizonigitaj. Je tiu momento 115 bahaanoj estas enkarcerigitaj nur pro sia religia kredo.

 

Al la Bahaanoj en Irano estis neata aliro al supera lernado kaj la ŝanco por vivteni sin, por enterigi siajn mortintojn laŭ iliaj funebraj ritoj, dum iliaj tombejoj estis malkonstruataj, profanataj kaj eksproprietigataj, nur pro ilia religio.

 

La espero de la Ajatolo Tehrani estas, ke tiu donaco, "kiu garditos en la Universala Domo de Justeco [la internacia korpo kiu regas la Bahá’í Kredo] utilos por memorigi la riĉan kaj antikvan iranan tradicion de amikeco kaj ĝian kulturon de kunekzistado.

 

FONTO: BWNS

 

MALANTAUEN