Privateco

Tiu ĉi mesaĝo kaj ĝiaj eblaj aldonaĵoj enhavas informojn fiksitajn nur al la indikitaj adresitoj kaj protektitaj de kopirajto. Kiu ajn erare ricevas tiun ĉi mesaĝon, bonvolu kontakti la sendinton, tuj forviŝi la mesaĝon kaj ĝiajn aldonaĵojn sen kopii ilin. Ĝia nelica dissendo estos laùleĝa persekutata. Oni memoras ke laù la D.Lgs 196/2003 (Leĝa Dekreto) (kodo pri protektado de personaj datenoj) la respondeculo de la datentraktado estas Gotti Daniele, via Garibaldi 75 - 46025
Poggio Rusco (Mn) –
info@gooddayworld.com, al kiu laù la 7a artikolo de la citita Leĝa Dekreto ĉiuj povos sin turni por peti ĝisdatigon, ŝanĝigon, kompletigon, korektadon de siaj datenoj aù ilian forviŝon.
Oni dankas pro ĝentila kunlaboro. Tiu ĉi (e-)mesaĝo ne estas persona; ĝia enhavo povos esti konata de aliaj.